Informatii despre protectia datelor cu caracter personal


Incepand cu data de 25 mai 2018 intra in vigoare Regulamentul UE 679/2015 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

RTS ELECTRO se conformeaza noilor reglementari legale prin respectarea vietii private a tuturor colaboratorilor, in acest sens a adoptat politici de securitate a datelor cu caracter personal.

RTS ELECTRO utilizeaza datele cu carater personal in urmatoarele scopuri:

  • Derularea raportului de muncă, recrutarea de canditati pentru posturile vacante, arhivarea dosarului de personal in vederea reconstituirii vechimii in munca;
  • Raporturi comerciale intre beneficiarii si potentialii beneficiari ai societatii;
  • Conformarea la legislatia romana, prin cerinte contabile si fiscale, arhivare in termenul impus de legislatie, obligatii privind raportarile la institutiile publice abilitate;

Societatea a adoptat masuri de securitate pentru protectia datelor dvs. cu caracter personal impotriva oricarui acces neautorizat, pierdere accidentala, dezvaluire sau distrugere.

RTS ELECTRO nu transfera datele solicitate catre terte persoane fizice sau juridice, exceptie institutiile abilitate in baza unor obligatii legale (inregistrari si raportari legale obligatorii, instrumentarea unor infractiuni, etc).
Va informam totodata ca aveti oricand dreptul de a va razgandi, trimitandu-ne un email cu optiunea dumneavoastra pe aceeasi adresa de e-mail pe care v-ati exprimat acordul initial sau la adresa de email: office@rtselectro.ro .

De asemenea, conform Regulamentului, mai aveti urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate;
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
  • Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori;
  • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor;
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator;
  • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea;
  • Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR;